SSS

Sıkça Sorulan Sorular

Programa kimler başvurabilir?

Programa, vizyon ve misyonumuzda belirtilen konulara ilgi duyan, yoğun ve sürekli okumayı ve yazmayı seven, en az bir yabancı dili bilen veya öğrenen, not ortalaması en az 2,70 ve üzeri olan tüm lisans ve lisans üstü öğrenciler başvurabilir.

Programda devam zorunluluğu var mı?

Evet. Mazeretsiz devam etmeyenler çalışmadan çıkartılır.

Programda aktif çalışmak zorunlu mu?

Evet. Gerekli çalışmaları, okumaları yapmayan ve beklenen gelişimi göstermeyen katılımcılar programdan çıkartılır.

Programa kabul edilen öğrencilere burs imkânı var mı?

Evet. Çalışmaya kabul edilen ve başarılı bir şekilde devam eden öğrencilere burs imkânı sağlanacaktır

Program sonunda öğrencilerin kazanımları neler olacaktır?

Akademi’nin vizyon ve misyonuna uygun okuma ve araştırmalarla öğrenciler nitelikli bir entelektüel birikim kazanacaktır. Öğrenciler program süresince kariyer planlamaları için gerekli olan bilgileri de elde etmiş olacaklardır.

Program sonunda staj ve istihdam imkânı var mı?

Programda başarılı olan katılımcıların ülkemizin önemli kurumlarında staj yapmaları ve istihdam edilmeleri için yardımcı olunacaktır.

Program sonunda sertifika verilecek mi?

Başarılı olan öğrencilere sertifika verilecektir.